Märgala, sooala, liigniiske ala jne – heal lapsel mitu nime. Sooalasid võib nimetada ka emakese Maa neerudeks. Kuigi loetletud nimetused tähistavad tegelikult erinevaid liigniiskeid alasid, nimetame neid kõiki tehistiigi puhul märgalaks. Tehistiigi märgala peamine ülesanne on puhastada vett ja siduda süsinikku. Lisaks leiavad siin endale sobiliku elukeskkonna kõikvõimalikud taimed, putukad, kahepaiksed ja suuremate alade puhul ka linnud.

Tehisveekogu puhul tuleb märgalale omane kasvukeskkond taimedele ise tekitada, rajades tiigi kaldale erineva kõrgusega astangud või spetsiaalselt eraldatud tsoonid. Selleks, et märgala “õigesti toimima” saada, peab vesi siin aeglaselt vahetuma, nii nagu see toimub enamasti ka looduses. Juba paari ruutmeetri suurune sootsoon on jätkusuutlik ökosüsteem ning võib olla teilegi teadmata viimaseks pelgupaigaks mõnele väljasuremisohus putukaliigile.

Märgala- e sootsooni taimed kasvavad madalamas kaldavees või veepiiril, kus vee sügavus on kuni 10 cm. Nende taimede juured kinnituvad märjas mullas või kaldavees ning ei kannata läbikuivamist, kuna elutegevuseks vajalikud toitained omastavad nad veest. Ka laugetele oja- ja kraavikallastele sobivad ajutisi üleujutusi ja lühiajalisi kuivaperioode taluvad taimed.

Taimede hankimisel ja istutamisel lähtuge sellest, millise sügavusega vett iga liik vajab. Võimalusel valige erineva sügavusega vees kasvatatavaid taimi ja istutage need erineva tihedusega. Märgala tekitamisel soovitame kasutada võimalikult vähe mulda või toitaineterikast kasvusubstraati. Istutamisel jälgige, et juurepalli ei pestaks mullast täielikult puhtaks – vastasel juhul võib taime kasvama hakkamine võtta väga kaua aega.

Mida vähem toitaineterikast substraati on juurte ümber, seda rohkem peavad taimed ise pingutama, et kasvamiseks vajalikke toitaineid veest kätte saada. Mida vähem jääb tiigivette toitaineid, seda puhtam on vesi ning vetikate vohamise võimalus väiksem.

NB! Kõik jõuliselt levivad ja meil looduslikult kasvavad taimed istutage hõlpsalt kontrollitavasse alasse või spetsiaalsetesse veetaimepottidesse.

Vaata ka pikemat juttu veetaimede kohta.