Veetaimed on kohastunud eluks vees, need kasutavad vees olevaid toitaineid ja lisavad vette hapnikku. Erinevate vajaduste ja kasvuomadustega taimede kasvatamine kodutiigis aitab kaasa mitmekesise ja liigirikka elustiku tekkele veekeskkonnas. Looduslikes veekogudes on veesisesed, ujulehised ja veepealsed taimed alati omavahelises tasakaalus.

Sõltuvalt sellest, millise sügavusega vett taimed vegetatsiooniperioodil kasvamiseks vajavad, jagatakse nad kahte gruppi:

  • madala vee taimed kasvavad 10-30 cm sügavuses vees;
  • sügava vee taimed tunnevad end hästi sügavamal kui 30 cm.

Veesisesed taimed, nagu nimetuski ütleb, kasvavad täies pikkuses vee sees. Osa liike kinnitub juurtega veekogu põhja, teised hõljuvad vees vabalt. Neil taimedel enamasti dekoratiivset väärtust pole, kuid vee puhtuse hoidmisel on nad ülimalt tähtsad – kaks taime veepinna ruutmeetri kohta aitab juba vetikate vohamist oluliselt piirata. Veesiseste lehtedega taimed kasutavad elutegevuseks vees lahustunud toitesoolasid (mineraalained ja gaasiline lämmastik), tänu millele jääb vetikate toidulaud kesisemaks. Vee varustamisel hapnikuga on veesiseste taimede tähtsus teisejärguline.

Veepinnal ujuvad ja jõudsalt paljunevad taimed on abiks veepinna varjutamisel juhul, kui ujulehtedega dekoratiivseid taimi (nt vesiroosid) pole või neid on veel vähe. Palaval suvepäeval kaitseb veepinnal olev lopsakas lehemass veekogu liigse valguse ja ülemäärase soojenemise eest. Lauspäikese käes oleva veekogu pind peaks olema varjutatud vähemalt pooles ulatuses.

Põhjas kasvavatel taimedel on vee sügavuse suhtes erinevad nõudmised. Need taimed kinnituvad juurtega põhjamudas või tõstetakse vette spetsiaalsete veetaimepottidega. Taimi valides ja istutades pöörake istutussügavusele kindlasti tähelepanu. Ujulehtedega taimi ärge kohe liiga sügavale uputage, vaid tõstke nad järk-järgult sügavamale, kuna selliste taimede lehed peavad alati ulatuma veepinnale.

NB! Kõik vesirooside hübriidid ja sordid vajavad õitsemiseks päikesepaistelist kasvukohta. Vähemdekoratiivsed veetaimed lepivad ka poolvarjulise paigaga.

Vaata ka pikemat infot märgalataimede kohta.