Märgalataimed

Märgalataimed eelistavad kasvada madalas kaldavees või veepiiril, ehk sootsoonis, kuni 10 cm sügavuses vees. Nende juured kinnituvad märjas pinnases ega kannata läbikuivamist, kuna elutegevuseks vajalikud toitained omastavad nad veest. Ka laugetele oja- ja kraavikallastele sobivad ajutisi üleujutusi ja lühiajalisi kuivaperioode taluvad taimed.

Meie poolt pakutavad taimed on Eesti tingimustes testitud ja saavad hästi hakkama ka talvistes tingimustes, kui nad on istutatud pinnasesse. Potis kasvavad märgalataimed soovitame talveperioodiks tõsta sügavamasse vette või võimalusel viia jahedasse keldrisse.

Märgalataimed on abiks vee puhtuse saavutamisel

 

Nii looduslike kui tehistiikide märgalade peamine ülesanne on puhastada vett ja siduda orgaanilisi aineid. Lisaks leiavad siin endale sobiliku elukeskkonna kõikvõimalikud taimed, putukad, kahepaiksed ja suuremate alade puhul ka linnud.